A tejipari ágazat környezeti ártalmainak csökkentésére új szennyvíztisztítási eljárást fejleszt az Agrometál Food-Tech Kft.

A tejüzemek lokális ökorendszerbe illeszthető szennyvízfeldolgozása a K+F és az elektrokoagulációs és mélységszűrési technológiák eredményeinek komplex felhasználásaival
2023. 05. 22.
Az Agrometál-Food-Tech Élelmiszer és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság a „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” című GINOP Plusz-2.1.1. Felhívás keretében nyert támogatást. A projekten megítélt európai uniós támogatás: 361,48 millió forint, mely vissza nem térítendő támogatásnak minősül. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A pályázat keretében fejleszteni kívánt tevékenység egy kutatás/ fejlesztési projekt, amely tejipari szennyvízkezelő technológiára irányul.

A projekt célja egy olyan komplex szennyvízfeldolgozó berendezés (rendszer) kifejlesztése, amely higiénés kialakításában akár lakossági környezetben is állandó felügyeletet nem igényelve, automata rendszerben gazdaságosan működtetethető és tisztítási hatásfokában minden esetben megfelel közcsatorna-határértékekkel szabályozott szürkeszennyvíz kibocsátás feltételeinek, de távlati célként kívánatos, hogy elérje az élővízbe engedhetőség kibocsájtási határértékeit. 

A K+F prototípus fejlesztési gyártási projekt keretében megvalósítandó berendezés a tejipari szennyvízből egy vagy több lépcsőben, kiválasztja (direkt módon kiválasztja, vagy pedig először átalakítja, majd a már átalakított szennyeződést választja ki), a szennyeződést okozó komponenseket, – zsír, fehérje, laktóz, mosószerek, felület aktív anyagok stb. és azokat egyéb gazdasági területen felhasználhatóvá teszi. A szennyeződést okozó anyagok kiválasztásával a szennyvíz KOI értéke a közcsatornába engedhetővé válik, majd a további tisztítások eredményeként az élővízbe engedhetőség határértékei alá esik így a tejüzem ezzel csökkenti a városi csatorna terhelését is és magának pedig a csatornadíj csökkentésével költséget takarít meg.

Az ilyen rendszerben kialakított szennyvízfeldolgozó legfőbb berendezése nem a hagyományos és a fentebb felsorolt hiányosságokkal rendelkező biológiai, vagy vegyszeres működtetésű berendezés, hanem egy tejipari gyakorlatban ismeretlen elektrokémiai emulzió bontás és koloid kiválasztás elvén, átfolyó rendszerben működő, akár online felügyeleti rendszerbe kötve is kialakítható nagy hatásfokú vegyszeres működtetésű berendezés, hanem egy tejipari gyakorlatban eddig ismeretlen elektrokémiai emulzió bontás és koloid kiválasztás elvén, átfolyó rendszerben működő, akár online felügyeleti rendszerbe kötve is kialakítható nagy hatásfokú szennyvízfeldolgozó berendezés. Ahogy az vegyszermentesen működő, helyszíni kezelést nem igénylő vízkezelő berendezés K+F projektben is történt, itt is egy magas automatizálási szintű, korszerű berendezés tervezése, gyártása és működtetése a cél.

Az alkalmazott innovatív megoldásnak köszönhetően olyan környezetbarát megoldást alkalmazunk, ami lehetővé teszi a berendezés beillesztését a szennyvíz keletkezésének helyén, mert a hagyományos eljárásoktól eltérően nem lesz büdös a szennyvízkezelés folyamata, nem kell a várostól távol feldolgozni ahol nem zavar senkit a bűz.
Az új technológiával feldolgozott -és az eddigi gyakorlatban alkalmazott hagyományos tisztítási technológiákkal előállított tisztított szennyvizektől eltérően- tisztított szennyvíz az alkalmazott oxidációs és koagulációs szennyeződés kicsapatási technológiák és az azokat követő nagy hatásfokú elválasztási eljárások alkalmazásával a maradék szennyeződésektől történő teljes megtisztítása után a lényegesen nagyobb hatásfokkal, mélyebben és komplexebben megtisztított, valamint az ivóvíz minőségi előírások határértékeire visszasózását követően lehetőség nyílik az ilyentén tisztított és regenerált víz technológiai vízként tejfeldolgozó üzemben történő újrafelhasználására is.
Az így megtisztított és regenerált víz a technológia mosási folyamatokban ismételten felhasználható a tejüzemben ezzel vízvásárlási költségeket takarítanak meg, és egyben a tejüzem működésének víz felhasználással kapcsolatos ökológiai lábnyoma jelentősen csökken.

A projekt azonosítója: GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00068
A beruházás helyszíne: Ráckeresztúr, várható befejezése 2025. nyara

További információ: 
www.agrometal.info